Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest DANFOSS POLAND Sp. z.o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, (adres: 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Chrzanowska 5 e-mai: GDPO@danfoss.com).
Twoje dane osobowe przetwarzamy, w procesie rekrutacji, na podstawie powyżej wyrażonej zgody.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Przysługuje Ci również prawo dostępu do twoich danych, do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów w jakim są przetwarzane.